Згода на обробку персональних даних

Я, суб’єкт персональних даних, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі – Закон) даю згоду ТОВ Меблева фабрика ЛАТО (далі – Оператор), згоду на обробку персональних даних, зазначених мною у формі веб-чату і / або у формі замовлення зворотного дзвінка на сайті в мережі «Інтернет», власником якого є Оператор.

  1. Склад наданих мною персональних даних є наступним: ПІБ, адреса електронної пошти та номер телефону.
  2. Цілями обробки моїх персональних даних є: забезпечення обміну короткими текстовими повідомленнями в режимі онлайн-діалогу і забезпечення функціонування зворотного дзвінка.
  3. Згода надається на здійснення наступних дій (операцій) із зазначеними в цій згоді персональними даними: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передачу (надання, доступ), блокування, видалення, знищення, здійснюваних як з використанням засобів автоматизації (автоматизована обробка), так і без використання таких засобів (неавтоматизована обробка).
  4. Я розумію і погоджуюсь з тим, що надання Оператору будь-якої інформації про себе, що не є контактною і не стосується цілей цієї згоди, а також надання інформації, що становить державну, банківську та / або комерційну таємницю, інформації про расову та / або національну приналежністьі, політичних поглядів, релігійних або філософських переконаннях, стану здоров’я, інтимного життя заборонено.
  5. У разі прийняття мною рішення про надання Оператору будь-якої інформації (будь-яких даних), я зобов’язуюсь надавати виключно достовірну і актуальну інформацію та не маю права вводити Оператора в оману щодо своєї особи, повідомляти неправдиву або недостовірну інформацію про себе.
  6. Я розумію і погоджуюсь з тим, що Оператор не перевіряє достовірність персональних даних, наданих мною, і не має можливості оцінювати мою дієздатність і виходить з того, що я надаю достовірні персональні дані і підтримую такі дані в актуальному стані.
  7. Згода діє по досягненні цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законом України.
  8. Згода може бути відкликана мною в будь-який час на підставі моєї письмової заяви.